ליקויי במעקה הבטיחות במרפסת - בדק בית המקורי

ליקויי במעקה הבטיחות במרפסת