רצפה שקועה בבית חדש - בדק בית המקורי

רצפה שקועה בבית חדש