פגם במסגרת אלומיניום של חלון - בדק בית המקורי

פגם במסגרת אלומיניום של חלון