ליקוים שהתגלו בקירות החיצוניים

קירות חוץ

מסתור כביסה.

 1. עיבוד לקוי במסתור כביסה באזור:
 • באזור מעבר צנרת דרך קירות ותקרה .
 • ברצפת מסתור כביסה יש לבצע ניקוי.

יש לשפר ולהשלים עיבוד במקומות המפורטים.

חיפוי באבן טבעית

 1. טרם הושלם ניקוי של פני אבנים בתחתית קירות מרפסת משאריות חומרי בניה .יש להשלים.
 2. בוצע ליטוש פני האבנים.מומלץ לבצע מריחת הגנה –סילר על פני האבנים בקירות מרפסת שמש בהתאם לדרישות בתקן ישראלי ת”י 2378 חלק 1 (2003) סעיף 3.3 , ציטוט:
  3.3 חומרים דוחי מים או חומרי ציפוי אוטמים
  אם יש דרישה מיוחדת לשימוש בחומרים דוחי מים או בחומרי ציפוי אוטמים (“סילרים”) להגנה על פני האבן, יש להשתמש בחומרים המתאימים לאבן, הנספגים בתוכה כאשר פני האבן נקיים ויבשים לחלוטין. החומרים יהיו עמידים בקרינה על-סגולה ולחומרים ASTM G 154-2000 לפי דרישות המסמך של האגודה האמריקנית לבדיקות.
  השימוש וההשמה של חומרים אלה יהיו בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לנדרש בחלק המתאים של סדרת המתקנים.
  מותר להשתמש רק בחומרים המאפשרים מעבר של אדי מים.
 3. חסר מילוי בתפר בין אבנים של אדני חלונות. קיימים גם התקלפויות בשכבה עליונה של אבנים. הדבר מהווה גם פגם אסתטי הבולט לעין.
  יש לבצע פתיחת התפרים בין האבנים בדיסק יהלום, מילוי בדבק שיש וליטוש חוזר כולל מריחת הגנה – סילר על פני האבנים.

אף מים

 1. חסר אף מים בתחתית תקרה של מרפסת שמש. ייבצרו סימני רטיבות בקצה התקרה.
  ניתן לבצע אף מים ע”י התקנה זוויתן אלומיניום (11 מ”א).

קטגוריות: ליקויים שהתגלו בבדיקה

Skip to content