בדק בית -שאלות ותשובות - בדק בית המקורי

תחלופות בנייה

שאלה: מה לעשות כאשר הקבלן חורג מנהלי הבנייה ומציע תחלופות לא מוכרים או שאינכם בטוחים לגביהם?

קרא עוד

שנת בדק בית

מהי שנת בדק  -הגדרה למונח שנת בדק בית מושג שנת בדק מתייחס לתקופה שתחילתה מיום בו הקבלן מסר לידיכם את

קרא עוד

Skip to content