ארכיון ליקויים שהתגלו בבדיקה - Page 3 of 4 - בדק בית המקורי

ליקויים במערכת המים

מערכת אספקת מים נכון למועד הביקור, לא נראים סימנים חיצוניים (כגון כתמים ע”ג קירות ורצפות) המעידים על נזילה כלשהי מצנרת המים,

קרא עוד