בדק בית חדש, בדיקת דירה חדשה מקבלן - בדק בית המקורי

מדוע כדאי להזמין בדק בית עבור דירה חדשה מקבלן, ומה הזכויות שלכם מולו בכל הקשור למציאת ליקויים בנכס?

בדיקת דירה חדשה מקבלן – איתור ליקויים בדירה מקבלן

כל קבלן בניה חייב על פי חוק לספק אחריות מלאה על טיב העבודה ואיכותה של הבניה.
על הקבלן להעניק אחריות זו ללא סייגים או תנאים מגבילים וללא שום סעיפים נסתרים או שאינם נסתרים המקפחים את רוכשי הנכס.
חוק מכר הדירות גורס כי אם בחוזה המכר נקבעו תנאים המגדירים את  אחריות הקבלן – מבחינת תקופת האחריות, וסוגי הליקויים שאחריות זו מכסה, אזי ליקויי הבניה המתגלים גם לאחר הקנייה מחייבים את הקבלן בפיצוי מלא של הקונה כאמור בחוק ולפי האמור בחוזה המכר.

כאשר אתם עומדים בפני קניית דירה חדשה מחברה קבלנית כמו גם בית חדש, חובה עליכם לדעת מהי מידת אחריותו של אותו קבלן לגבי איכות הנכס שאתם מקבלים:
טיב הבנייה, רמת הגימור ועוד כהנה וכהנה.
להבדיל מתהליך הרכישה של בית יד שנייה או של דירה ישנה, בקניה של דירה חדשה מקבלן – החוק מחייב את קבלן הבניה במתן אחריות מלאה לקונה עבור איכות המוצר.
כלומר, טיב העבודה, החומרים ורמת הבניה צריכים וחייבים בביקורת איכות כמו בקנייה של כל מוצר אחר
עם זאת מחובתו של הקונה לדעת מה נכלל באחריות בדיקת הדירה החדשה ומהי תקופת האחריות.

לאחר מכן, ומתוקף תוצאות הבדיקה – מחויב קבלן בנייה לדאוג לכל הליקויים הנובעים מאי התאמה לתקנות ולתקנים החלים על כל בניינן בישראל:

  • תקנות תברואה •
  • תקנות חשמל •
  • תקנות כיבוי אש •
  • תקנות רשות התכנון •
  • תקנות הג”א •

בדיקת ליקויים בדירה החדשה

על קונה הדירה או בית חדש להודיע לקבלן על כל ליקויי הבניה הקיימים בנכס שרכש, תוך שנה ממועד קבלת הדירה או הבית.
במידה ולא היה ניתן לאתר את הליקויים קודם לכן, יודיע הקונה לקבלן תוך זמן סביר.
חברת בדק בית מקצועית תדע תוך זמן קצר לאתר עבורכם את כל הליקויים וממצאיה יהיו קבילים מבחינה משפטית בכל עימות שלכם עם הקבלן.

לקבלן הבניה אסור להגביל את האחריות רק לליקויי בנייה מסוימים או כאלו שהוא רשם בחוזה המכר.
פעולה כזו אינה חוקית – ביחס לתקופת הבדק המגדירה היטב את אחריות הקבלן לגבי ליקויים המתגלים על ידי קונה הדירה.
עם זאת חשוב לדעת כי חובת ההוכחה, לגבי ליקויים הקיימים בדירה הינה על קונה הנכס ולא על הקבלן.
הנ”ל יצטרך להיעזר בשירותיה של חברת בדק בית הנדסית ולערוך בדיקת בית,
ורק אם מהנדסי בדק הבית יוכיחו כי ליקויי הבנייה אכן נגרמו כתוצאה ישירה של תהליך בניית המבנה על ידי הקבלן –יהיה זכאי הקונה לפיצויים.

בדק בית יכול להוכיח כי הקבלן השתמש בחומרים באיכות נמוכה, או בנה את הדברים בצורה לא בטוחה וכדומה.

חוק המכר – הבטחת השקעה של רוכשי הדירות

חוק המכר הינו חוק חשוב שכל רוכש דירה צריך להכיר.
במקור החוק נועד להגן על רוכשי הדירות ובכך להפחית החשש  הטבעי שלהם מהצעד המורכב.
כמו למשל במכירה של דירה אשר לא יצאה אל הפועל ולאו דווקא מסיבותיו של הקונה,
במקרה כזה עשוי חוק המכר להקנות לקונה הנכס, את הזכות להיפרע מהערבות הבנקאית שנמסרה לו על ידי הבנק.

להצעה עבור בדיקת דירה חדשה מקבלן – לחץ כאן

ליצירת קשר עם חברת בדק בית המקורי התקשרו: 1-800-350-888
ונציגנו ישמחו לסייע לכם.

מאמר על חוק המכר להגנת קוני דירות חדשות מקבלנים  

Skip to content