בדק בית חדש, דירה חדשה מקבלן - בדק בית המקורי

מדוע כדאי להזמין בדק בית עבור דירה חדשה מקבלן, ומה הזכויות שלכם מולו בכל הקשור למציאת ליקויים בנכס?

בדיקת דירה חדשה מקבלן – הקש להצעת מחיר

כל קבלן בניה חייב על פי חוק לספק אחריות מלאה על טיב העבודה ואיכותה של הבניה. על הקבלן להעניק אחריות זו ללא סייגים או תנאים מגבילים וללא שום סעיפים נסתרים או שאינם נסתרים המקפחים את רוכשי הנכס. חוק מכר הדירות גורס כי אם בחוזה המכר נקבעו תנאים המגדירים את  אחריות הקבלן – מבחינת תקופת האחריות, וסוגי הליקויים שאחריות זו מכסה, אזי ליקויי הבניה המתגלים גם לאחר הקנייה מחייבים את הקבלן בפיצוי מלא של הקונה כאמור בחוק ולפי האמור בחוזה המכר.

כאשר אתם עומדים בפני קניית דירה חדשה מחברה קבלנית כמו גם בית חדש, חובה עליכם לדעת מהי מידת אחריותו של אותו קבלן לגבי איכות הנכס שאתם מקבלים: טיב הבנייה, רמת הגימור ועוד כהנה וכהנה. להבדיל מתהליך הרכישה של בית יד שנייה או של דירה ישנה, בקניה של דירה חדשה מקבלן – החוק  מחייב את קבלן הבניה במתן אחריות מלאה לקונה עובר איכות המוצר, כלומר, טיב העבודה, החומרים ורמת הבניה כמו בקנייה של כל מוצר אחר. חובה על קונה הדירה החדשה מקבלן לדעת מה נכלל באחריות זו ומהי תקופת האחריות.

מאמר על חוק המכר להגנת קוני דירות חדשות מקבלנים  

ליקויי במעקה הבטיחות במרפסת

לאחר מכן, ומתוקף תוצאות הבדיקה – מחויב קבלן בנייה לדאוג לכל הליקויים הנובעים מאי התאמה לתקנות ולתקנים החלים על כל בניינן בישראל:

  • תקנות תברואה
  • תקנות חשמל
  • תקנות כיבוי אש
  • תקנות רשות התכנון
  • תקנות הג”א

בדיקת ליקויים בדירה החדשה

על קונה הדירה או בית חדש להודיע לקבלן על כל ליקויי הבניה הקיימים בנכס שרכש, תוך שנה ממועד קבלת הדירה או הבית. במידה ולא היה ניתן לאתר את הליקויים קודם לכן, יודיע הקונה לקבלן תוך זמן סביר. חברת בדק בית מקצועית תדע תוך זמן קצר לאתר עבורכם את כל הליקויים וממצאיה יהיו קבילים מבחינה משפטית בכל עימות שלכם עם הקבלן.

לקבלן הבניה אסור להגביל את האחריות רק לליקויי בנייה מסוימים או כאלו שהוא רשם בחוזה המכר. פעולה כזו אינה חוקית – ביחס לתקופת הבדק המגדירה היטב את אחריות הקבלן לגבי ליקויים המתגלים על ידי קונה הדירה. עם זאת חשוב לדעת כי חובת ההוכחה, לגבי ליקויים הקיימים בדירה הינה על קונה הנכס ולא על הקבלן. הנ”ל יצטרך להיעזר בשירותיה של חברת בדק בית הנדסית ולערוך בדיקת בית, ורק אם מהנדסי בדק הבית יוכיחו כי ליקויי הבנייה אכן נגרמו כתוצאה ישירה של תהליך בניית המבנה על ידי הקבלן –יהיה זכאי הקונה לפיצויים.

בדק בית יכול להוכיח כי הקבלן השתמש בחומרים באיכות נמוכה, או בנה את הדברים בצורה לא בטוחה וכדומה.

ליצירת קשר עם חברת בדק בית המקורי התקשרו עכשיו 1-800-350-888 ונציגנו ישמחו לסייע לכם.

Skip to content