מאמרים

ליקויי אקוסטיקה וליקויים בדלתות הבית

ליקויים בדלתות פנים

טרם הותקנו מעצרים (סטופרים) לדלתות פנים בדירה. יש להתקין סטופרים למניעת נזק לקירות, כנפי דלתות וכו'.

זאת בהתאם לפסיקת ביהמ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נ' אברהם יצחק בע"מ, ת.א. 2279/01 לפיו: "התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט"

ליקוי בדלת כניסה לדירה

לדירה דלת כניסה – פלדלת.
על גבי הדלת לא קיים סימון המעיד על כך שהדלת עומדת בדרישות הבידוד האקוסטי. הסימון נדרש בתקן הישראלי ת"י 5044 חלק 1 (דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים), סעיף 2.3 , ציטוט:

2.3 סימון והוראות שימוש והתקנה

2.3.1. כל מכלל דלת יסומן על אגף הדלת או על הדופן הצדדית שלו, בסימון ברור ובר קיימא הכולל את שם היצרן ואת סימן המסחר הרשום שלו.
הסימון יסומן במקום גלוי לאחר ההתקנה, ויכלול גם את סימון מין הדלת בכוכביות, לפי טבלה 1.

2.3.2. אם חלות על הדלת דרישות אקוסטיקה, עמידות בעשן ועמידות באש, יסומנו הדלתות, נוסף על המפורט לעיל, גם לפי התקן המיוחד החל עליהן.
גובה אותיות הסימון יהיה 3 מ"מ לפחות.

סימון הזה הינו בנוסף לסימון שנדרש לגבי מיגון וחוזק הדלת שגם הוא חסר.

ליקויי אקוסטיקה וליקויים בבידוד האקוסטי

עפ"י תקנות התכנון והבניה סעיף 5.40, ציטוט:

(ב) הבידוד האקוסטי של דלתות כניסה לדירות למגורים יהא בהתאם לת"י 1004 חלק 2 – בידוד אקוסטי בבניני מגורים: מכללי דלתות כניסה.

בתקן הישראלי ת"י 5044 חלק 1 (דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים), סעיף 3.1.16, ציטוט:

3.1.16 בידוד אקוסטי

בודקים בבדיקה זו רק דלתות המיועדות לבודד בידוד אקוסטי בין שני אזורים בבניין. בודקים כמתואר בתקן הישראלי ת"י 1004 חלק 2 ורושמים את תוצאות הבדיקה.
הדלת תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1004 חלק 2.

בתקן הישראלי ת"י 1004 חלק 2 (בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: מכללי דלתות כניסה), סעיף 3.3, ציטוט:

3.3 סימון

תוצאות הבדיקה תסומן על הדלת בסימון ברור ובר-קיימא הכוללים פרטים אלה:

א. דרגת הבידוד האקוסטי – בהתאם לטבלה 1 (דרגה 1, 2, 3, 4, 5).

ב. מדד משוקלל להפחתת הקול הנישא באוויר Rw כפי שנקבע במעבדה (ראו סעיף 3.1).
דוגמת סימון:
דלת בדרגה 3 ובערך מדד משוקלל Rw=25(db) תסומן: (דרגה 3) 25(dB).

לקבלת הצעת מחיר

התקשרו עכשיו  1-800-350-888
או השאירו פרטים, ונציג מטעמנו
יחזור אליכם בהקדם

שירותים מרכזיים