ליקויי אקוסטיקה בדלתות

עפ”י תקנות התכנון והבניה סעיף 5.40, ציטוט:

(ב) הבידוד האקוסטי של דלתות כניסה לדירות למגורים יהא בהתאם לת”י 1004 חלק 2 – בידוד אקוסטי בבניני מגורים: מכללי דלתות כניסה.

בתקן הישראלי ת”י 5044 חלק 1 (דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים), סעיף 3.1.16, ציטוט:

3.1.16 בידוד אקוסטי

בודקים בבדיקה זו רק דלתות המיועדות לבודד בידוד אקוסטי בין שני אזורים בבניין. בודקים כמתואר בתקן הישראלי ת”י 1004 חלק 2 ורושמים את תוצאות הבדיקה.
הדלת תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת”י 1004 חלק 2.

בתקן הישראלי ת”י 1004 חלק 2 (בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: מכללי דלתות כניסה), סעיף 3.3, ציטוט:

3.3 סימון

תוצאות הבדיקה תסומן על הדלת בסימון ברור ובר-קיימא הכוללים פרטים אלה:

א. דרגת הבידוד האקוסטי – בהתאם לטבלה 1 (דרגה 1, 2, 3, 4, 5).

ב. מדד משוקלל להפחתת הקול הנישא באוויר Rw כפי שנקבע במעבדה (ראו סעיף 3.1).
דוגמת סימון:
דלת בדרגה 3 ובערך מדד משוקלל Rw=25(db) תסומן: (דרגה 3) 25(dB).

קטגוריות: ליקויים שהתגלו בבדיקה

Skip to content