הזמנת בדיקה

דוח בדק בית -דוגמא

דוח בדק בית -דוגמא

דוח ביקורת מבנה ובדק בית עבור בית בבעלותו של מר כהן, שכונת נווה עמל, הרצליה

חוות דעת מומחה

תיאור הנכס ופרטים כללים
1.מדובר בדירה בת ארבע חדרים שמחוברת לחשמל ומים.
2.חוות הדעת מתמקדת בליקויים הקיימים בעת הביקור בדירה.
3.הדירה כוללת : שירותים, חדר רחצה, מטבח, סלון, מרפסת ושלוש חדרי שינה.
4.המבנה בן שישים שנה על סמך מידע שנמסר בעל פה מהקבלן.
5.קירות הבניין מחופים בטייח אשר נצבע בצבע אקרילי.

יציבות המבנה
לא מצאתי סדקים בדירה וגם לא באזור הכניסה למבנה, לא היה ניתן לבחון אזורים אחרים.
על סמך מסמך שהוצג בפני נדרשים תיקונים וחיזוקים לחלקים מסוימים של המבנה. את העבודות האלו יש לבצע רק בליווי פיקוח הנדסי צמוד ובהתאם לתכנית מפורטת. במבנה אין חדרי בטחון.

סטיות ואי התאמות
עקב פער שנתגלה בין הנאמר במסמך שהוצג בפני לבין מה שאני ראיתי במסגרת הביקור במבנה, יש להמציא אישורים על השינויים במבנה. המבנה מוגדר כשמור ולכן לא יהיה ניתן בעתיד ליצור מעלית בבניין.

בטיחות
1.יש לקבל מידע על מקלט ציבורי הקרוב למבנה.
2.נמצאו ליקויים בטיחות במעקים, כמו כן המעקה של המרפסת אינו עומד בתקנים מבחינת גודלו.
3.נמצאו ליקויים בדלתות היציאה למרפסת, בשירותים ובכניסה לחדר הרחצה.
4.גובה סף החלונות בחדרי השינה נמוך מהמינימום הנדרש.

מערכות הדירה והבניין

מערכת הספקת מים ומערכת נקזים
1.יש סמני רטיבות בקירות שסמוכים לחדר הרחצה.
2.הכלים הסניטריים בלויים.

מערכות מיזוג אוויר
המזגן המרכזי אינו תקין.

בידוד תרמי
על מנת לבנות שכבת בידוד תרמי יש לפרק ולהחליף את הריצוף בדירה.

מערכות חשמל
1.המבנה מחובר לרשתות תלת פזי כאשר גודל החיבור הוא 25 * 3 אמפר.
2.באזור לוח החשמל יש סמני רטיבות ובעבר היה גם קצר עקב רטיבות.

רטיבות, איטום וניקוז
1.אין רטיבות בתקרה אך יתכן שהיו בעבר רטיבויות במפגש בין הרצפה לקירות המעקה. אם תהיינה בעתיד רטיבויות הדבר ידרוש עבודות שיפוץ.
2.במצב הנתון יש סבירות גבוה לחדירת מים ואם יתגלו בעתיד רטיבויות הדבר ידרוש החלפת שכבת האיטום (או תיקונה) שנמצאת תחת רצפת העץ.
3.בין הרצפות שבמרפסת לרצפות הדירה יש שיפוע שיוצר שלוליות מים.
4.בכניסה לדירה יש סמני רטיבות ונראים שם סמנים לכך שבעבר בוצע שם תיקון.
5.בין הרצפה לקירות (בפרוזדור וחדר השינה) יש רטיבות. יש לפרק ריצוף, לאטום ולרצף שנית. מומלץ לבצע בדיקה מדגמית על ידי פירוק.

עבודות גמר

קירות ותקרות פנים
1.בקירות יש עקמומיות והתיקון דורש שיוף, יישור וצביעה חוזרת.

ריצוף
1.התפרים בין לוחות הפרקט נראים לעין. מומלץ לבצע בחינה של רמות הלחות בריצוף.
2.רצפת דק-עץ במרפסת סלון דורשת טיפול תקופתי.
3.התיקונים שנעשו באזור מעקות גורמים לפגיעה אסתטית.

ארונות מטבח
מומלץ להחליף את ארונות המטבח היות ותפקודם לקוי.

קירות חוץ
קירות החוץ מחופים בטייח שנצבע בצבע אקרילי ושם אותרו הליקויים הבאים:
1.התקפלות שכבת טייח, וכמו כן התקלפות שכבת בטון באזור המרפסות בכניסה.
2.סדקים בקירות חוץ ובתפר בין קיר המבנה לבין מעקה בנוי של מרפסות שמש.
3.שקיעות של רצפות המרפסת מהווה מפגע בטיחותית הדורש טיפול מיידי.
4.על מנת לאמוד את עלות התיקונים יש לערוך תכנית הנדסית מפורטת.

חלונות ודלתות

חלונות ודלתות אלומיניום
1.בדלתות אשר משמשות ליציאה למרפסת אין תריסים.
2.אין ידיות בחלק החיצוני של דלתות יציאה למרפסת.
3.תפקוד פגום של חלונות ודלתות.

דלתות פנים
בדירה דלתות פנים עץ. נדרש לבצע תיקונים, חיזוק משקופים וצביעה חוזרת.

דלת כניסה
דלת הכניסה לדירה היא דלת פלדלת ישנה.

שונות
1.לדירה אין חניה צמודה.
2.סמוך למגרש של הבניין יש מגרש ספורט.

אומדן עלויות לתיקונים על פי פירוט בחוות הדעת

1 אי התאמה –

2 בטיחות –

3 מערכות –

4 רטיבות, איטום וניקוז –

5 גגות –

6 קירות חוץ –

7 עבודות גמר –

8 חלונות ודלתות –

9 פיתוח, מחסן, חניה –

10 מסגרות –

11 רכיבים מתועשים –

12 שונות –

13 סך הכל עלויות בשקלים חדשים –

14 עבודות בלתי צפויות מראש – 5% –

15 פיקוח הנדסי – 10% –

16 מס ערך מוסף – 15.5% –

17 סך הכל כולל מע"מ –

המחירים צמודים למדד תשומות הבניה למגורים.
המחירים מחושבים על סמך מחירון "דקל" לעבודות שיפוצים ובניה בהיקפים קטנים.
אני מצהיר  כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנידון
להלן באתי על החתום : מהנדסה בניין, מספר רישיון : _____________

לקבלת הצעת מחיר

התקשרו עכשיו  1-800-350-888
או השאירו פרטים, ונציג מטעמנו
יחזור אליכם בהקדם

שירותים מרכזיים