הזמנת בדיקה

בדיקת איכות ריצוף -איתור ליקויים בחיפוי וריצוף

בדיקת איכות ריצוף -איתור ליקויים בחיפוי וריצוף

איתור ליקויים בריצוף ובחיפוי על ידי  חברת בדק בית.   ריצוף או חיפוי קיר לא תמיד נמדד בטוב או רע. מה שטוב לאחד לאו דווקא יתאים לאחר. ריצוף חדיש ואלגנטי לא תמיד מהווה את הפתרון הטוב ביותר, ישנם דיירים שדווקא רוצים מראה יותר פשוט וקלסי.

בדק בית לקביעת איכות ריצוף – מה כולל התהליך

אם הובטח לכם ריצוף שיש איכותי אבל תוך זמן קצר הוא כבר נראה לא טוב והמרצפות   זזו או שקעו במקומן, הרי שאולי עשו לכם ריצוף לקוי!  במקרים כאלו כדאי שתזמינו מהנדס מחברת בדק בית, בין אם מדובר בדירה ישנה או בדירות יד ראשונה שנקנו מהקבלן עוד לפני קבלת המפתחות לדירה.

במהלך הבדיקה יבדוק מהנדס בדק הבית את הדברים הבאים :
מציאות מול תכנית – האם הריצוף בדירה תואם בדיוק את מה שתוכנן ע"פ תכניות הדירה?
ליקויי התקנה.
שיפועים – ישנם תקנים מחמירים בכל הנוגע ליצירת שיפועים באזורי ריצוף שונים בבית לשם ניקוז.
רמת האיכות של חיפוי החוץ של המבנה
הפרשי גובה בין אריחים.
סדקים באריחי הריצוף.
איטום – מניעת חדירת נוזלים לשכבת הבטון תחת הריצוף. חשוב ביותר על מנת להימנע מאי נעימויות ותביעות מצד שכנים בקומה מתחת.
חומר – ממה עשוי הריצוף?
כתמים – נזקי הזמן או מרצפות פגומות.
מסירת אריחים רזרביים – קבלנים מחויבים לכך.
מידות.
סטייה ממישוריות
איכות העבודה.
בדיקת חומרי ההדבקה והעזר ע"פ התקן.
על כל אחד מן הסעיפים הללו ישנה תקופת אחריות שהקבלן חייב לעמוד בה. הזמינו בדק בית עוד היום על מנת לעלות על ליקויים אלה לפני שהנזקים יחלו להופיע

התאמת הריצוף לאופי הדיירים

פרקטים מרעישים יותר מאשר ריצוף אבן, שיקול זה יכול להיות מהותי במיוחד כאשר מדובר בדיירים שרגישים לרעש. דרך נוספת להתמודד עם בעיית הרעש זה לשים על פרקט העץ שטיחים, אך יש לבחון האם שטיחים מתאימים לצורכי הדיירים ולעיצוב הכולל של הדירה. למשפחות ברוכות ילדים מומלץ לשקול אפשרות של ריצוף שקל לנקותו, כגון פורצלן. הריצוף הנו חלק מהמכלול השלם של עיצוב הבית. עיצוב בית הנו נגזרת של צרכי בני הבית וגובהה התקציב המוקדש לעיצוב הבית, לכן ישנו קשר ישיר בין סוג הריצוף לבין העיצוב הכולל של הדירה. כל משטח ניתן לרצף בסגנון שיתאים לדיירים, כך למשל ישנם סגנונות ריצוף שיותר מקובלים בקרב המוסלמים

ליקויים בעבודות גמר – ליקויים בשיפועים או בריצוף

 

תקן ריצוף ישראלי 1555

יש לבצע משקי הפרדה ומשקי ביניים בתפר בין אריחי קרמיקה בחדרי רחצה ושירותים כולל בתפר עם אריחי 2014 ) סעיף ) קרמיקה ברצפה ( בעיקר באזור קרקעית הטוש ) ע"י ביצוע תפר גמיש כנדרש לדוגמה בת"י 1555 חלק 2 4.7.2.
חיתוך ועיבוד לקוי בקירות חדרי רחצה באזור נקודות מים של מקלחות. יש להחליף אריחים (2 יח').
תקן קירות ותקרות

יש לשפר צביעת מכסים פתחי אוורור של ממ"ד.

תקן ריצוף מאריחי קרמיקה – בין מרפסת לבין חדרי הבית

לא הותקן סף מתכת במשק הפרדה שבין אריחי קרמיקה ברצפת חדר רחצה כללי לבין רצפת במרפסת שירות באזורים שבהם בוצע מעבר מדורג.
תיתכן שבירה בקצוות האריחים. הליקוי אסור ע"פ תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3 (2012) סעיף 4.7.4, ציטוט:

4.7.4 מישקי הפרדה (הגדרה 1.3.16)

מישקי הפרדה נדרשים בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים, כגון בין רצפה לעמודים ולקירות (מחופים באריחים או לא מחופים), או בין אריחי קרמיקה לחומרים אחרים המחפים את הרצפה.

הדרישה לביצוע משק הפרדה עם סף אלומיניום מופיעה גם במפרט כללי לעבודות בניה (ספר כחול) סעיף 10021, ציטוט:

על ידי דלתות חוץ, שערים וכד' ובכל מקום שיש הפרש מפלסים יסוים הריצוף – בהיעדר הוראות אחרות – בפס אלומיניום שטוח 3/30 מ"מ מעוגן היטב. על משקי התפשטות, או מסילות שערים יבוצע הפס לפי פרט שבתכנית.

יש להתקין סף אלומיניום במפתן הדלת בתפר בין הריצופים (יח' 1).

ביצוע תפר גמיש בעיקר בקרקעית הטוש נדרש גם ע"פ תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3 4.7.4.
שיפוע ברצפת מרפסת שמש מקורה הינו רק 0.4-0.8 % לעומת שיפוע מינימאלי של 1% הנדרשים ע"פ תקן הישראלי ת"י 1555 חלק 3 (2012) סעיף 3.2, ציטוט:

מפלס פני הרצפה, איתור סטיות בריצוף והתאמה לתכנון לפי תקן ישראלי 789

שיפוע מרפסתפני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון [10]. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לנשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.
הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו כמופרט בתקן הישראלי ת"י 789. המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).

[10] האחראי לביצוע רשאי לשנות מפלסים ושיפועים שבתכניות הביצוע רק באישור המתכנן.

שיפוע מינימאלי של 1% הנדרש כשמערכת האיטום לא חשופה גם בתקן ישראלי ת"י 1752 חלק 1 (1998) סעיף 3.1.1.2 ציטוט:

3.1.1.2. שיעור השיפועים
שיעור השיפועים בכל מקום בגג, לרבות לאורך קווי המפגש של אזורי השיפועים, יהיה:

1.5% מינימום כשמערכת האיטום חשופה (ראו הגדרה 1.3.14);
1% מינימום כשמערכת האיטום לא חשופה (ראו הגדרה 1.3.13).

למרות האמור לעיל מומלץ לתכנן את השיפועים בשיעור גבוה יותר.

כעיקרון לתיקון יש:
לפרק ולהחליף אריחים בכל שטח של רצפת המרפסת כולל החלפת פנלים ותיקוני שכבת ציפוי בתחתית הקירות ,עבודות מילוי רובה וכ' ( 12 מ"ר ).

שיפוע לקוי, פחות מ 1% המינימאליים הנדרשים, ברצפה תא רחצה בחדר מקלחת כללי בניגוד לנדרש בסעיף 3.2.5.1 בחלק 3 של תקן 1205, ציטוט:

3.2.5.1. תא מקלחת ללא אגנית
רצפת תא מלקחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן:

באמצעות מחסום רצפה ונקז;
באמצעות מאסף המצויד במחבר ונקז שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת;
שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1% ל-4%.

במצב הקיים זרימת מים לפתח הניקוז תהייה לקויה. יש לפרק אריח קרמיקה ברצפת קרקעית הטוש / להנמיך מפלס מכסה של מחסום רצפה / ולהרכיב שנית בשיפוע הנדרש של 2% לפחות (קומפלט).

תקן ישראלי 314 – תקינות הריצוף: אריחי חוץ ופנים ברצפה

התקן הישראלי 314 מגדיר את תקינות אריחי הקרמיקה בריצוף הדירה או הבית.

תקן 314- אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף. התקן קובע את סוגי הקרמיקות לפיי סוג הייצור, ההובלה והסימון.  בדיקה של תקן האריחים, איתור פגמים והחלטה האם הם מותרים במסגרת התקן.

בדיקות נוספות לאיתור ליקויים הקשורים לחיפוי ולריצוף

ליקויים בעבודות גמר – בדיקת ליקויים שיפוע מרפסת

ליקויים בעבודות גמר – בדיקת ליקויים בשיפועים על ידי חברת בדק בית המקורי. תקן ריצוף לקוי בדיקת שיפוע מרפסת

ליקויים בעבודות גמר – בדיקת ליקויים שיפוע מרפסת

ליקויים בעבודות גמר – בדיקת ליקויים בשיפועים על ידי חברת בדק בית המקורי. תקן ריצוף לקוי בדיקת שיפוע מרפסת

בדק בית לריצוף
שיטה מעולה לבחינה אובייקטיבית של איכות הריצוף זה שכירת חברת בדק בית. חברות אלו מעסיקות מהנדסי בניין שמצוידים במכשור מתקדם שבוחן את איכות הריצוף. שיטה זו נפוצה במיוחד בקרב רוכשי דירות פוטנציאלים

תוכן עניינים

לקבלת הצעת מחיר

התקשרו עכשיו  1-800-350-888
או השאירו פרטים, ונציג מטעמנו
יחזור אליכם בהקדם

שירותים מרכזיים