ליקויים בעבודות גמר

חיפוי

 1. יש לבצע משקי הפרדה ומשקי ביניים בתפר בין אריחי קרמיקה בחדרי רחצה ושירותים כולל בתפר עם אריחי 2014 ) סעיף ) קרמיקה ברצפה ( בעיקר באזור קרקעית הטוש ) ע”י ביצוע תפר גמיש כנדרש לדוגמה בת”י 1555 חלק 2 4.7.2.
 2. חיתוך ועיבוד לקוי בקירות חדרי רחצה באזור נקודות מים של מקלחות. יש להחליף אריחים (2 יח’).

קירות ותקרות

יש לשפר צביעת מכסים פתחי אוורור של ממ”ד.

ריצוף מאריחי קרמיקה

 1. לא הותקן סף מתכת במשק הפרדה שבין אריחי קרמיקה ברצפת חדר רחצה כללי לבין רצפת במרפסת שירות באזורים שבהם בוצע מעבר מדורג.
  תיתכן שבירה בקצוות האריחים. הליקוי אסור ע”פ תקן ישראלי ת”י 1555 חלק 3 (2012) סעיף 4.7.4, ציטוט:

  4.7.4 מישקי הפרדה (הגדרה 1.3.16)

  מישקי הפרדה נדרשים בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים, כגון בין רצפה לעמודים ולקירות (מחופים באריחים או לא מחופים), או בין אריחי קרמיקה לחומרים אחרים המחפים את הרצפה.

  הדרישה לביצוע משק הפרדה עם סף אלומיניום מופיעה גם במפרט כללי לעבודות בניה (ספר כחול) סעיף 10021, ציטוט:

  על ידי דלתות חוץ, שערים וכד’ ובכל מקום שיש הפרש מפלסים יסוים הריצוף – בהיעדר הוראות אחרות – בפס אלומיניום שטוח 3/30 מ”מ מעוגן היטב. על משקי התפשטות, או מסילות שערים יבוצע הפס לפי פרט שבתכנית.

  יש להתקין סף אלומיניום במפתן הדלת בתפר בין הריצופים (יח’ 1).

 2. ביצוע תפר גמיש בעיקר בקרקעית הטוש נדרש גם ע”פ תקן ישראלי ת”י 1555 חלק 3 4.7.4.
 3. שיפוע ברצפת מרפסת שמש מקורה הינו רק 0.4-0.8 % לעומת שיפוע מינימאלי של 1% הנדרשים ע”פ תקן הישראלי ת”י 1555 חלק 3 (2012) סעיף 3.2, ציטוט:

  3.2 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון
  פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון [10]. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לנשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.
  הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו כמופרט בתקן הישראלי ת”י 789. המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).


  [10] האחראי לביצוע רשאי לשנות מפלסים ושיפועים שבתכניות הביצוע רק באישור המתכנן.

  שיפוע מינימאלי של 1% הנדרש כשמערכת האיטום לא חשופה גם בתקן ישראלי ת”י 1752 חלק 1 (1998) סעיף 3.1.1.2 ציטוט:

  3.1.1.2. שיעור השיפועים
  שיעור השיפועים בכל מקום בגג, לרבות לאורך קווי המפגש של אזורי השיפועים, יהיה:

  • 1.5% מינימום כשמערכת האיטום חשופה (ראו הגדרה 1.3.14);
  • 1% מינימום כשמערכת האיטום לא חשופה (ראו הגדרה 1.3.13).

  למרות האמור לעיל מומלץ לתכנן את השיפועים בשיעור גבוה יותר.

  כעיקרון לתיקון יש:
  לפרק ולהחליף אריחים בכל שטח של רצפת המרפסת כולל החלפת פנלים ותיקוני שכבת ציפוי בתחתית הקירות ,עבודות מילוי רובה וכ’ ( 12 מ”ר ).

 4. שיפוע לקוי, פחות מ 1% המינימאליים הנדרשים, ברצפה תא רחצה בחדר מקלחת כללי בניגוד לנדרש בסעיף 3.2.5.1 בחלק 3 של תקן 1205, ציטוט:

  3.2.5.1. תא מקלחת ללא אגנית
  רצפת תא מלקחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן:

  • באמצעות מחסום רצפה ונקז;
  • באמצעות מאסף המצויד במחבר ונקז שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת;
  • שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1% ל-4%.

  במצב הקיים זרימת מים לפתח הניקוז תהייה לקויה. יש לפרק אריח קרמיקה ברצפת קרקעית הטוש / להנמיך מפלס מכסה של מחסום רצפה / ולהרכיב שנית בשיפוע הנדרש של 2% לפחות (קומפלט).

 

קטגוריות: ליקויים שהתגלו בבדיקה

Skip to content