ליקויי בטיחות בדירה

 1. חלון אטימה נגד חדירת גזים בממ”ד ,שהוגדר במפרט הטכני כחדר שינה, מהווה מפגע בטיחותי כשהוא במצב הפתוח. ניתן היה להתקין חלון פתיחה דרי-קיפ במקום חלון פתיחה רגילה הקיים. בעת מתן עדות בבית המשפט בנתניה, בת.ק. 2698/05, כבוד השופטת יעל קוגלמן, הדגמתי בפני כבוד השופטת את האופן פתיחת החלון והיא קיבלה את טענתי שחלון האטימה נגד חדירת הגזים עם פתיחה רגילה בממ”ד שהוגדר במפרט הטכני כחדר שינה מהווה מפגע בטיחותי כשהוא במצב הפתוח ונדרש להחליף את החלון הקיים לקונסטרוקציה אחרת- חלון עם פתיחה דרי- קיפ (יח’ 1).
 2. התקנה לקויה של חלון אטימה נגד חדירת גזים בממ”ד, כנף החלון אינה יציבה ונוטה להיסגר מכוחות עצמה וזאת בניגוד לנדרש בת”י תקן ישראלי מס’ 4062.2 , ציטוט:

  5.1.2.2. חלון ביטחון שכינויו “מ” לאחר התקנתו וחלון ביטחון שכינויו “פל” לאחר הרכבת האגף

   1. בדיקת פרטים אלה לפחות:

    • הסטיות למעשה של מישור האגף ממישור מלבן חלון הביטחון [7] – בודקים ב-3 נקודות לפחות בכל צלע;
    • הסטיות למעשה של מקום האגף מהמקום המתוכנן, ביחס למלבן חלון הביטחון במישור הקיר [7] – בודקים ב-3 נקודות לפחות בכל צלע.
     הסטיות המפורטות לעיל לא יהיו גדולות מהנקוב בדרישות המתאימות, שנקבעו על ידי היצרן ואושרו על ידי מפקדת פיקוד העורף ועל ידי מעבדה מאושרת [3]
   2. בדיקה לפתיחה, סגירה ונעילה תקינות של האגף ובדיקה שהאגף לא נפתח או נסגר מעצמו;
   3. בדיקת כוח ההפעלה או מומנט ההפעלה של אבזרי סגירה או נעילה, כמפורט בתקן הישראלי ת”י 1068 חלק 1.כוח ההפעלה או מומנט ההפעלה של האבזרים הנ”ל בדרישות התקן הישראלי ת”י 1068 חלק 1;
   4. בדיקה שאין הפרעה מכנית לפתיחת האגף ליד הצירים (ראו ציור 3);
   5. בדיקות נוספות, אם נדרשות בהוראות ההתקנה;
   6. בדיקה מדגמית של עמידות חלון הביטחון בחדירת אוויר, כמפורט בסעיף 5.3;

  יש לבצע כיוונים ותאומים או לפרק ולהתקין שנית את החלון (יח’ 1)

 3. תריס רפפה בחלון ממ”ד הינו תריס פתיחת הזזה / (כנף על כנף) / (גרירה לתוך הכיס). במצב הפתוח שלבי התריס בולטים לפתח החלון ולא נותנים לסגור את כנפי החלון ההדף – כנפי החלון ההדף נתקלות בשלבי התריס הפתוחים.
  יש לפרק את התריס ולהתקין שנית כך שתתאפשר סגירת כנפי חלון ההדף ללא סגירת שלבי התריס (יח’ 1) או להחליף את שלבי התרים לקונסטרוקציה אחרת (צרות יותר).
 4. בבית אחיזה של מעקה / אלומיניום + זכוכית / קיימות פינות חדות בניגוד לנדרש בת”י 1142 סעיף 6.2.1, ציטוט:וסעיף 8.1.3.3 ,ציטוט:

  6.2 מבנה המסעד ובית האחיזה (ציור 3)
  6.2.1. כללי
  מסעד הוא אזן (הגדרה 3.2) המקביל למשטח, למהלך מדרגות או לכבש, ומחובר אל הבניין. אפשר להרכיב על האזן בית-אחיזה, או שהאזן עצמו ישמש בית-אחיזה. גם אזן עליון של מעקה יכול לשמש בית-אחיזה.
  מבנה המסעד, לרבות בית-האחיזה (אם ישנו), יאפשר גריפה רציפה לאורכו.
  בית-האחיזה (אם ישנו) יורכב על האזן באופן קשיח ויציב, כך שכל הכוחות המופעלים על המעקה או על המסעד לפי סעיף 9, יוכלו להיות מופעלים על בית-האחיזה ומועברים ממנו אל האזן.
  קצות המסעד וקצוות חופשיים של בית-האחיזה יהיו מכופפים, או שיהיו עשויים כך שלא יהיו בהם קצוות בולטים של אזנים.
  החתך והצורה של בית האחיזה או של אזן המשמש כבית-אחיזה יהיו נוחים לאחיזה בטוחה של יד, ולא יהיו בהם פינות חדות, שקעים ובליטות, העלולים לגרום לקושי או לפציעה בעת האחיזה.

  הדבר מהווה מפגע בטיחותי ועלול לגרום לפציעה בעת אחיזה. יש לשנות עיבוד בפינות בית האחיזה החיצוניות (שיוף , מילוי , תיקון צבע וכו’) (2 יח’).

  8.1.3.3. אלמנט עשוי אלומיניוםגימור אלמנט עשוי אלומיניום יתאים למפורט בתקן הישראלי ת”י 4402 חלק 2.

קטגוריות: ליקויים שהתגלו בבדיקה

Skip to content