הזמנת בדיקה

ליקויי בטיחות בממ"ד או במרחב מוגן

ליקויי בטיחות בממ"ד או במרחב מוגן

בדיקת ליקויים במרחב המוגן לפי תקן הבנייה

במהלך בדק בית שאנו מבצעים אנו בוחנים האם הממד והמרחב המוגן בבית או בדירה נבנו לפי התקנים. הימצאות של ליקויי בטיחות בממ"ד אשר נובעים מבנייה לא תקינה במרחב מוגן מחויבים בהתייחסות ובטיםול.  אנו מבציעם בדיקת ליקויים בממד על פי תקן הבנייה

להלן ליקויי בטיחות שנמצאו בממד בעת בדיקת ליקויים

העדר ממד בנכס

בנכס לא קיים ממ"ד או ממ"ק, מקלט. יש להיעזר עם רשויות מוסמכות לאיתור מקום המוגן הקרוב לנכס לקבלת סידורי בטיחות הנדרשים. יש לקחת סוגיה הזו בחשבון לפני רכישת הנכס .

מפגעי בטיחות בממ"ד / ממ"ק / מקלט

 1. חלון אטימה נגד חדירת גזים בממ"ד ,שהוגדר במפרט הטכני כחדר שינה, מהווה מפגע בטיחותי כשהוא במצב הפתוח. ניתן היה להתקין חלון פתיחה דרי-קיפ במקום חלון פתיחה רגילה הקיים. בעת מתן עדות בבית המשפט בנתניה, בת.ק. 2698/05, כבוד השופטת יעל קוגלמן, הדגמתי בפני כבוד השופטת את האופן פתיחת החלון והיא קיבלה את טענתי שחלון האטימה נגד חדירת הגזים עם פתיחה רגילה בממ"ד שהוגדר במפרט הטכני כחדר שינה מהווה מפגע בטיחותי כשהוא במצב הפתוח ונדרש להחליף את החלון הקיים לקונסטרוקציה אחרת- חלון עם פתיחה דרי- קיפ (יח' 1).
 2. התקנה לקויה של חלון אטימה נגד חדירת גזים בממ"ד, כנף החלון אינה יציבה ונוטה להיסגר מכוחות עצמה וזאת בניגוד לנדרש בת"י תקן ישראלי מס' 4062.2 , ציטוט:

  5.1.2.2. חלון ביטחון שכינויו "מ" לאחר התקנתו וחלון ביטחון שכינויו "פל" לאחר הרכבת האגף

   1. בדיקת פרטים אלה לפחות:

    • הסטיות למעשה של מישור האגף ממישור מלבן חלון הביטחון [7] – בודקים ב-3 נקודות לפחות בכל צלע;
    • הסטיות למעשה של מקום האגף מהמקום המתוכנן, ביחס למלבן חלון הביטחון במישור הקיר [7] – בודקים ב-3 נקודות לפחות בכל צלע.
     הסטיות המפורטות לעיל לא יהיו גדולות מהנקוב בדרישות המתאימות, שנקבעו על ידי היצרן ואושרו על ידי מפקדת פיקוד העורף ועל ידי מעבדה מאושרת [3]
   2. בדיקה לפתיחה, סגירה ונעילה תקינות של האגף ובדיקה שהאגף לא נפתח או נסגר מעצמו;
   3. בדיקת כוח ההפעלה או מומנט ההפעלה של אבזרי סגירה או נעילה, כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1068 חלק 1.כוח ההפעלה או מומנט ההפעלה של האבזרים הנ"ל בדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 חלק 1;
   4. בדיקה שאין הפרעה מכנית לפתיחת האגף ליד הצירים (ראו ציור 3);
   5. בדיקות נוספות, אם נדרשות בהוראות ההתקנה;
   6. בדיקה מדגמית של עמידות חלון הביטחון בחדירת אוויר, כמפורט בסעיף 5.3;

  יש לבצע כיוונים ותאומים או לפרק ולהתקין שנית את החלון (יח' 1)

 3. תריס רפפה בחלון ממ"ד הינו תריס פתיחת הזזה / (כנף על כנף) / (גרירה לתוך הכיס). במצב הפתוח שלבי התריס בולטים לפתח החלון ולא נותנים לסגור את כנפי החלון ההדף – כנפי החלון ההדף נתקלות בשלבי התריס הפתוחים.
  יש לפרק את התריס ולהתקין שנית כך שתתאפשר סגירת כנפי חלון ההדף ללא סגירת שלבי התריס (יח' 1) או להחליף את שלבי התרים לקונסטרוקציה אחרת (צרות יותר)

תוכן עניינים

לקבלת הצעת מחיר

התקשרו עכשיו  1-800-350-888
או השאירו פרטים, ונציג מטעמנו
יחזור אליכם בהקדם

שירותים מרכזיים