ליקויי בטיחות בממ”ד

להלן ליקויי בטיחות שנמצאו בבדיקת נכס –

בטיחות

ממ”ד / ממ”ק / מקלט

בנכס לא קיים ממ”ד או ממ”ק, מקלט. יש להיעזר עם רשויות מוסמכות לאיתור מקום המוגן הקרוב לנכס לקבלת סידורי בטיחות הנדרשים. יש לקחת סוגיה הזו בחשבון לפני רכישת הנכס .

מעקה

 1. לא הותקן כלל מאחז יד בגרם מדרגות פנים המכיל יותר מ-3 מדרגות ברצף (5 מדרגות) כנדרש. קיימת סכנת נפילה, מאחז יד. ( 2 מ”א * 350 ש”ח / מ”א = 700 ש”ח).
 2. גובה מעקה אופקי בפינת האוכל פחות מ-105 ס”מ המינימליים הנדרשים (100 ס”מ). קיימת סכנת נפילה, נדרש להחליף מעקה. (3 מ”א * 800 ש”ח / מ”א = 2400 ש”ח).
  במעקה אותרו גם מרווחים בין רכיבי המעקה בשיעור יותר מ-10 ס”מ המקסימליים המותרים כיום (13 ס”מ).

גובה חלונות:
גובה סף תחתון של חלונות בפינת האוכל וחדר הורים פחות מ-105 ס”מ המינימאליים הנדרשים כיום (כ-1 ס”מ) קיימת סכנת נפילה, נדרש:
לתיקון נדרש: להוסיף מעקה בחלונות הבית המפורטות. ( 3 מ”א * 250 ש”ח / מ”א = 750 ש”ח).

מעקה בחצר:

לא הותקן כלל מעקה בחצר באזור אחורי שם קיים הפרש מפלסים בין חלקי החצר/מבנה בשיעור יותר מ-100 ס”מ. קיימת סכנת נפילה.
יש להתקין מעקה (20 מ”א * 600 ש”ח / מ”א = 12,000 ש”ח ).

זכוכית בטיחותית

 1. על גבי זכוכית של דלתות סלון לא קיים סימון המעיד על כך שהזכוכית הינה זכוכית בטיחותית כנדרש כיום. מומלץ לקבל אישור על כך. במידה ולא יהיה צורך בהחלפת זכוכית פשוטה לזכוכית בטיחותית (עלות החלפה כ-250 ש”ח / מ”ר של זכוכית).
 2. על גבי זכוכית של חלון הנמצא באזור רחצה בחדר רחצה כללי לא קיים סימון המעיד על כך שהזכוכית הינה זכוכית בטיחותית כנדרש כיום. מומלץ לקבל אישור על כך. במידה ולא יהיה צורך בהחלפת זכוכית פשוטה לזכוכית בטיחותית ( עלות החלפה כ 250 ש”ח /מ”ר של זכוכית).
 3. על גבי זכוכית הנמצא בגובה פחות מ-80 ס”מ ממפלס הרצפה בחלק תחתון של חלונות בסלון לא קיים סימון המעיד על כך שהזכוכית הינה זכוכית בטיחותית כנדרש. מומלץ לקבל אישור על כך.
  במידה ולא, יהיה צורך בהחלפת זכוכית פשוטה לזכוכית בטיחותית ( עלות החלפה כ 250 ש”ח /מ”ר של זכוכית).

נגישות

 1. חלון עם פתיחה קיפ בחדר רחצה כללי נפתח לכוון הרחצה. בעת הפתיחה מצב החלון מהווה מפגע בטיחותית ופגיעה בתפקוד יום יומי תקין ונוח של דיירים בדירה.
  מומלץ להחליף חלון לקונסטרוקציה אחרת (1000 ש”ח).
 2. הבית אינו נגיש לאנשי עם מגבלות עקב כך ש:
  קיים גרם מדרגות ללא כבש משופע בכניסה לבית.

  • הבית הינו בעל מספר מפלסים המקושרים ע”י גרם מדרגות.
  • בכניסה לחצר הבית מהרחוב קיים גרם מדרגות ללא כבש משופע.
  • יש לקחת סוגיה הזו בחשבון לפני רכישת הנכס.

שונות

לא הותקן גלגלון לכיבוי אש בחצר הבית כנדרש כיום. יש לקבל אישור על כך מרשות הכבאות. במידה ולא יהיה צורך לבצע נקודת כיבוי אש בחצר הבית.

 

קטגוריות: ליקויים שהתגלו בבדיקה

Skip to content