הזמנת בדיקה

ממצאים שהתגלו במהלך בדק בית – ועלות התיקון המוערכת שלהם על פי דוח המהנדס

ממצאים שהתגלו במהלך בדק בית – ועלות התיקון המוערכת שלהם על פי דוח המהנדס

להלן הליקוים אשר נהתגלו במהלך בדיקת ליקויים בבית פרטי. מצורפת גם העלות המוערכת של התיקון על פי דוח המהנדס – ממצאים:

 1. ליקויי רטיבות:
  1.1 ישנה חדירה של מי גשמים דרך פתחי איוורור – נדרש לבדוק את התקנת הרפפה במתקן
  מערכת מים ראשי, מחדירה מים
  עלות: 6,000 ₪
  סה"כ לסעיף 1 רטיבות: 6,000 ₪
 2. ליקוי בטיחות וצבע:
  2.1 עבודות צבע:
  2.2 נדרש לחדש צבע על הקירות עליהן נזלו מים וסחף
  2.3 ישנם פתחים ברצפת ארוני תקשורת והדבר אינו בטיחותי. נדרש לסגור בחומרים מתאימים
  2.4 נדרש עיבוד ואטימה סביב ארונות שירות ותקשורת
  סה"כ לסעיף 2 טיח וצבע: 4,600 ₪
 3. ליקויים בריצוף ובחיפויים
  3.1 אריחים מוכתמים:
  3.2 השלמה רובה במפגש רצפה קירות
  עלות: 5,000 ₪
  סה"כ לסעיף 3 – ריצוף: 5,000 ₪

  3.9. פגמים בפנים המעובדות
  בודקים את הלוחות לפני התקנתם. בודקים את הפגמים בשכבת הלוח האמורה להישאר גלויה לעין לאחר התקנת הלוח, כמתואר להלן: בודקים במקום מקורה, בלא שקרני השמש יפגעו בלוח. עוצמת האור במקום תהיה (400-350) לוקס. עין הבודק תימצא במרחק 1 מ' מהלוח. אין מתחשבים בפגם שאינו נראה ממרחק זה. גידים (הגדרה 1.3.6) וסדקים (הגדרה 1.3.4) אינם נחשבים פגמים, בתנאי שהלוח עומד בכל דרישות התקן. מותרים שינויים טבעיים של צבע ומרקם. לפני בדיקת פגם שמספרו 5 בטבלה 4 שורים את הלוחות במים למשך 30 דקות. לא יהיו בשום לוח פגמים שאינם מאחד הטיפוסים המצוינים בטבלה 4. קובעים את סוג הלוח בהתאם לטיפוסי הפגמים ולמספרם, כנקוב בטבלה 4. מספר טיפוסי הפגמים המותרים בלוח אחד מתוך טיפוסי הפגמים המותרים לא יהיה גדול מהנקוב בטבלה 4. עח אך האמור לעיל מותר לתקן פגמים, גם לאחר התקנת הלוחות, בתנאי שהלוחות עומדים בכל דרישות התקן האחרות ובתנאי שלאחר התיקון יעמדו הלוחות בדרישות המפורטות לעיל, בהתאם לסוגם.

  מספר
  סידורי
  טיפוס הפגם סוג הלוח לפי סעיף 1.5.1
  סוג א סוג ב
  1 קילופים ושברים במקצועות מותרים 2 באורך 5 מ"מ מקס' כל אחד מותרים 3 באורך 12 מ"מ מקס' כל אחד
  2 קילופים ושברים בפינות מותרים 2 באורך 5 מ"מ מקס' כל אחד מותרים 2 באורך 12 מ"מ מקס' כל אחד
  3 נקבים בריבוע של (100×100) מ"מ מותרים 3 נקבים בקוטר 2 מ"מ מקס' כל אחד בריבוע של (100×100) מ"מ מותרים 5 נקבים בקוטר 2 מ"מ מקס' כל אחד
  4 חריצים (הגדרה 1.3.3) בשלח: מותרים חריצים בודדים ברוחב 0.15 מ"מ מקס' כל אחד
  ברום: מותרים חריצים בודדים ברוחב 0.20 מ"מ מקס' כל אחד
  מותר ריכוז של חריצים ב-3 מקומות בלוח, כשבכל ריכוז עד 5 חריצים שרוחבם 0.2 מ"מ מקס' כל אחד; רוחב כל ריכוז 10 מ"מ מקס'
  5 כתמים (הגדרה 1.3.1) אסורים מותרים כתמים ששטחם הכולל 100 סמ"ר מקס'
  6 סתימות (הגדרה 1.3.2) מותרות ברוחב 10 מ"מ מקס' ובאורך 50 מ"מ מקס' כל אחת ובגוון דומה לגון הלוח בסביבה הסמוכה לסתימה מותרות
  7 שברים (הגדרה 1.3.5) מותר 1 מתוקן מותר 1 מתוקן
  מספר טיפוסי הפגמים המותרים בלוח אחד מתוך הטיפוסים המותרים 3
  (למעט סתימות)
  5
  (למעט סתימות)
 4. ליקויים בדלתות הבית  ובשילוט
  3.3 מגיף דלת (מחזיר דלת)
  א. דלת כניסה יש לתקן ולכוון סגירה/פתיחה.
  על הקבלן לספק אישורים של יועץ אלומיניום אם דלת כניסה עשויה מחומרים המתאימים לגודלה ולמשקלה ולפי התקנים הישראלים
  נדרש לתקן מנעול דלת יציאה בקומה -1
  מתוכנן את פרטי עלות: 1,000 ₪
  3.4 שיתוך (קורוזיה)
  א. סימני שיתוך הובחנו באלמנטים הבאים:

  • צנרת מים בגג, בארונות כיבוי אש
  • רפפות
  • קולטי שמש – בצנרת בקולטי השמש נתגלו סימני חלודה

  דרוש: טיפול בקורזיה באופן מקצועי לרבות גילוון וצבע
  עלות: 8,000 ₪
  3.5 שילוט
  א. חסר
  נדרש להתקין שילוט בדלתות /במעליות /חוץ /חדר מדרגות
  דרוש: השלמה של שלטים חלקם נפלו
  סימון ומספור חניות בפרט לחניה מס' 7
  עלות : 2000 ₪
  סה"כ לסעיף 4 – 11,000 ₪

 5. מדרגות
  5.3 אחידות רום ושלח
  5.4 מידות מדרגה
  5.5 אריחים פגומים
  5.6 שונות – ליקויי אסתטיקה וגימור
  ישנם כתמים במדרגות ובפודסטים- בחדר מדרגות ב-4 קומות תחתונות נמצאו מדרגות
  ופודסטים מוכתמים כתוצאה בשימוש חומצה אסורה ,במידה והקבלן לא יצליח לנקות את
  הכתמים ע"י בעלי מקצוע מתאימים.
  נדרש ליטוש הקבלן יידרש להחליף מדרגות ואריחים מוכתמים פגומים
  יש לחדש את הרובה ,ולהשלים במקומות החסרים
  עלות: 36,000 ₪

ליצירת קשר וקבלת דוח מפורט על הליקויים בנכס שלכם –  השאירו פרטים ונשמח לסייע

לקבלת הצעת מחיר

התקשרו עכשיו  1-800-350-888
או השאירו פרטים, ונציג מטעמנו
יחזור אליכם בהקדם

שירותים מרכזיים