ליקויים הקשורים לאסתטיקה וגימור

  • ליקוי בנייה הקשורים לאסתטיקה וגימור:
    חוסר אחידות בריצוף: שוני בגוונים או בדוגמאות.
    חוסר תשומת לב בעת הריצוף: חוסר אחידות בגובה השורות
    נקודות חשמל הנראות אחרת זו מזו, בגבהים אחרים, במקומות לא מתאימים ולא כפי שסוכם.

צידע נוסף על בדיקה לאיתור ליקויי בנייה עם חברת בדק בית המקורי

קטגוריות: סוגים של ליקויי בנייה

Skip to content