ליקויי בניה בקירות חוץ

קירות חיצוניים

סימני ליטוש ותיקונים מקומיים שנראים לעיין על פני אבנים בחיפוי הקירות של מרפסת שמש. מראה הקירות מהווה פגם באסטטיות הבולט לעין.
הליקוי אסור ע”פ מפמ”כ 378 (1994) “חיפוי קירות באבן טבעית” סעיף 105.1.2, ציטוט:

105.1.2 דרישות כלליות – האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת-קיימא, ללא חללים,סדקים, גושי חרסית וחול או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים שלה ועל המראה שלה.
ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים בתנאי שאושרו ע”י המהנדס האחראי.

וגם ע”פ תקן ישראלי ת”י 2378 (2003) “קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי” חלק 1 סעיף 4.1 בפרק “ד”, ציטוט:

פרק ד – דרישות תפקוד כלליות
4.1 מראה הקיר
מראה הקיר המוגמר,לרבות המישוריות, גון האבנים ומראה המישקים, יתאימו לדרישות המתכנן.
הערה:
רצוי להתייחס לבניין קיים שימש כדוגמה, או לדוגמת קיר שהוכנה באתר ואושרה על ידי המתכנן.

קיימת בתקן ישראלי ת”י 2378 (2003) “קירות דוגמה / לעיבוד פני האבנים / למראה ברייה של פני האבנים / מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי” חלק 1 נספח ”א”, ציטוט:

יש להשלים ניקוי פני אבנים משאריות חומרי בנייה, לשפר עיבוד בתפר בין אבנים לבין תקרה באזור מרפסת שמש ולבצע ליטוש חוזר על כל שטח האבנים בחיפוי כולל מריחת הגנה – סילר על פני האבנים בהתאם לדרישות בתקן ישראלי ת”י 2378 חלק 1 (2003) סעיף 3.3, ציטוט:

3.3 חומרים דוחי מים או חומרי ציפוי אוטמים
אם יש דרישה מיוחדת לשימוש בחומרים דוחי מים או בחומרי ציפוי אוטמים (“סילרים”) להגנה על פני האבן, יש להשתמש בחומרים המתאימים לאבן, הנספגים בתוכה כאשר פני האבן נקיים ויבשים לחלוטין. החומרים יהיו עמידים בקרינה על-סגולה ולחומרים ASTM G 154-2000. לפי דרישות המסמך של האגודה האמריקנית לבדיקות השימוש וההשמה של חומרים אלה יהיו בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לנדרש בחלק המתאים של סדרת המתקנים.
מותר להשתמש רק בחומרים המאפשרים מעבר של אדי מים.

קטגוריות: ליקויים שהתגלו בבדיקה

Skip to content