ליקויי בניה בשלד וביציבות המבנה

שלד ובניה , יציבות המבנה

 1. בעת ביקורי לא אותרו בקירות והתקרות של הנכס הנבדק ממצאים המעידים על תזוזה או שקיעת רכיבי המבנה או על אי יציבותו פרט לסדקים בתפרים בין אלמנטים שונים בשלד.
  יחד עם זאת, בניגוד למצוין בתכניות שהוצגו בפני לא קיימים עמודים במרכז הסלון ובקיר חיצוני של הסלון באזור ויטרינה. במידה והוצגו תכניות עבודה רלוונטיים של המבנה היה אפשר להבחין יותר בנושא.
  ייתכן שסטיות גרמו לשינוי או/ו פגיעה במערכת קונסטרוקציה של המבנה.
  יש לקבל על כך אישור ממתכנן המבנה ו/או לבצע בדיקה ע”י מהנדס המומחה בתחום.
  במידה יש וכן לבצע בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מהנדס המומחה בתחום בתדירות הנדרשת.
  במידה ולא יהיה צורך לבצע חיזוק המבנה בהתאם לתכנית הנדסית מפורטת.
 2. ברכיבים אינו נושאים בשלד המבנה אותרו סדקים (בחדר שינה בקומת קרקע, בחדר שינה בקומהעליונה, בחדר מדרגות פנים) עקב אופן ביצוע פרטי עבודות בניה בשלד המבנה בפרט בביצוע תפרים בין אלמנטים שונים בשלד המבנה כגוון קיר בני-עמוד ו/או חגורה ו/או קורה ו/או תקרת בטון.
  בוצע תיקון. יש להיות במעקב. יש לבצע בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מהנדס המומחה בתחום בתדירות הנדרשת.

במידה וסדקים יחזרו התיקון ידרוש:
לחרוץ לעומק הסדקים, למלא אותם בטיט צמנטי עם תוסף אקרילי או בחומר אחר בהתאם להנחיות המתכנן, לחזק ברשת פיברגלס ולתקן ציפוי/חיפוי בחלק פנימי וציפוי/חיפוי בחלק חיצוני של קירות החוץ.
במידה והמצב יחמיר יהיה צורך לבצע בדיקה נוספת ע”י מהנדס המומחה בתחום לאפשרות לבצע חיזוקים בשלד הבניין בהתאם לתכנית הנדסית מפורטת.

קטגוריות: ליקויים שהתגלו בבדיקה

Skip to content