ליקויים הקשורים לרטיבות

ליקוי בנייה הקשורים לרטיבות כתוצאה מהתנקזות מים במקומות לא מתאימים:
א. נזילות ודליפות מחלונות הבית. פירוש הדבר שהמסילות לא החלון לא הוצמדו בצורה ראוייה ומותאמת לחלל שיצר הקבלן.
ב. רטיבות בקירות הפנימיים או ממש נזילות מהגג אל תוך הבית . פירוש הדבר שמתנקזים מים על הגג כתוצאה מתכנון לא נכון של שיפוע הגג, וכן שהם דולפים פנימה כתוצאה מאיטום גרוע.
ג. נזילות במרפסות הבית והתנקזות של בריכות מים במרפסת. פירוש הדבר שהניקוז במרפסת אינו מספיק טוב ושהשיפוע לא תוכנן כיאות.

מידע נוסף על בדיקת רטיבות בקירות הבית

קטגוריות: סוגים של ליקויי בנייה

Skip to content